Menu
menu

Artist statement            CV a kontakt            BIO            Minulé

 

Artist statement

Zaoberám sa maľbou, ktorá mi umožňuje hľadať a vytvárať priestor abstraktnými stopami a až kaligrafickým spôsobom záznamu.

Moje práce vznikajú v intuitívnom priestore maľby na rozhraní krajiny, predstavivosti, zmyslov a pamäte. V priebehu času rozvíjam svoj prístup k výrazu, ktorý sa neobmedzuje na jeden spôsob videnia, ale skôr umožňuje rozšíriť spôsoby hľadania, ktoré sa odhaľujú a menia v čase. Tento prístup ma vedie k vizuálnemu skúmaniu maľby (ako princípu a metódy myslenia), ktorá sa odohráva v opakovanom a neustálom procese vnímania a zápasu o metamorfózu stopy vo víziu.

Zaujíma ma otázka vnímania vnútorného a vonkajšieho priestoru, kde tieto polarity koexistujú, odkazujú a získavajú ďalšie vizuálne asociatívne vlastnosti.

Hľadám ďalšie možnosti posunu mojich prác v možnostiach inštalácie ako rozšírenia spôsobu komunikácie vizuálnej skúsenosti, vnímania a ďalších prepojení.